رایج ترین ایرادات گوشی های شیائومی که در "می فیکس پارت" تعمیر می شوند

رایج ترین ایرادات گوشی های شیائومی که در "می فیکس پارت" تعمیر می شوند

توصیه می‌شود قبل از تحویل گوشی به مراکز تعمیراتی، از دقت و حرفه‌ای بودن کارشناسان آن اطمینان حاصل کنید.

  1. ابتدا، برای اطمینان از امنیت اطلاعات خود در گوشی، پیشنهاد می‌شود یک نسخه پشتیبان از تمام اطلاعات گوشی خود بگیرید.

  2. سپس، به یک مرکز تعمیراتی رفته و درخواست تعمیر گوشی با حفظ اطلاعات خود را اعلام کنید.

  3. کارشناسان مرکز تعمیراتی با استفاده از ابزارهای مناسب و دانش فنی خود، گوشی شما را تعمیر می‌کنند و در عین حال اطلاعات شما در داخل گوشی حفظ می‌شوند.

  4. پس از تعمیر، گوشی به شما تحویل داده می‌شود و شما می‌توانید با استفاده از آن به کار خود ادامه دهید.